İletişimin Dört Şeritli Yolu Dersleri Müfredatı

 

İnsanın toplum içerisindeki yerini belirleyen en önemli iki unsur ‘anlamak ve anlatmak…’ 

 

Herkes Duysun

Günümüzün etmenleri ile hızlı değişen ve doğu-batı argümanlarının etkisiyle farklı formlara bürünen öz kültürümüz, Anadolu’nun her insanında farklı etkilere sebep oluyor. Bu sebeple toplum içinde anlaşma-iletişim kurma giderek zorlaşıyor.

Akıl ile algıladıklarımız ve gönül ile hissettiklerimizin ilişkisini kurma ve bunu kendi öz kültürümüz ile harmanlama yolları ile kendimizi yeniden tanımlayacağımız, Anadolu kültürüne has farklı bir yaklaşım sunan bu 8 derslik program, bugüne değin gerek konferans gerek eğitim olarak üç kıtada on binlerce insanla buluştu; her bireyde farklı bir pencerenin açılmasına vesile oldu. Yolculuk’ta tüm kademelerimizin ve ailelerimizin aldığı bu eğitim ile yeniden kalibre olmak ve iletişim sıkıntılarını gidermek mümkün.

Kurucumuzun kaleme aldığı aynı isimli kitap üzerinden işlenen derslerin olduğu bu mutluluk garantili ruh anahtarı, kilidini açmak isteyenleri bekliyor.

ÖĞRETMEN KALFALIĞI

Bir Muallimin Çıraklık Yolculuğu...

"Copyrights © • Tüm hakları saklıdır."