İlkokul

Çocuğumuz ne öğrensin istiyoruz?
Okuma, yalnızca harflerin yan yana gelerek oluşturduğu kelimeleri seslendirmeden mi ibaret?
Daha öne geçmek için süratle ilerleyen çocuğumuzun etrafını keşfetmekten vazgeçmemesini nasıl sağlayacağız?

Yolculuk İlkokulu akademik bilgi ile tanışan çocuğumuzun önce kendisi ile tanışmasını sağlar. Bu, yetenekler ve zaafların belirlendiği, yeteneklerin geliştirilerek zaafların yönetildiği, başarının her bireyin yetkinliğine göre değişen bir tanımının olduğu öğrenme sürecidir. Böylelikle çocuğumuz kendisinin nasıl bir yöntemle öğreneceğini öğrenir ve önündeki metni, çevresini, yaşamı ve geleceği okumak için pratik yapacak yetkinlikler kazanır.

Hayatın hızla değişen dinamikleri, çocuğun standart akademik öğretileri edinmesinin yeterli olmadığı bir durum oluşturdu. Artık bilgiye ulaşmak kolay; ancak bilginin doğruluğunu tartma, bu bilgiyi araştırma ve kullanma yeterliliği insanın hayattaki konumuna direkt etki ediyor. O yüzden DAY (Doğruyu Araştırma Yetkinliği) kazanımını yolcu’larımız  için sağlamak bizim temel amaçlarımızdan biri.

İçinde bulunduğumuz çağın diğer önemli edinimi iletişim kabiliyeti. Zira tekilleşmenin hızla ilerlediği bu zaman diliminde öğrenmeyi aktarmak ve sosyal çevreyi diri tutmak insanın hayat amacına ulaşmasını direkt etkiliyor.

Tabi bütün çalışmalarımızda dengemiz okuma, öğrenme ve uygulama antrenmanlarının ‘çocuk’ olmanın önüne geçmemesi üzerine kurulu. Oyun kurma ve eğlenme kesinlikle vazgeçmediğimiz ve öğrenme metotlarımızın her biri ile ilişkilendirdiğimiz temel çarkımız.

Yetişmenin en başı zamana yetişmek.

Yolculuk şimdi başlıyor. 

ÖĞRETMEN KALFALIĞI

Bir Muallimin Çıraklık Yolculuğu...

"Copyrights © • Tüm hakları saklıdır."